PORI - Cadarnhau manylion cyswllt / Confirm contact details

* indicates required

Bydd HybuCigCymru yn defnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen er mwyn cysylltu gyda chi gyda newyddion diweddaraf. Ticiwch isod i roi gwybod i ni os hoffech barhau i dderbyn cyswllt: HybuCigCymru will use the information you provide on this form to provide news updates. Tick below to let us know if you would like to continue to receive contact: